Franחais

Deutsch

English

Hebrew

Please Note!

 

"The International Coalition for MIS has closed down due to lack of funds, and the website has not been updated since July 2005."

 

Internationale Coalitie voor verMiste Israelische Soldaten

Foto van Zachary Baumel Foto van Tzvi Feldman Foto van Yehuda Katz
Zachary Baumel Tzvi Feldman Yehuda Katz
Foto van Ron Arad Foto van Guy Hever
Ron Arad Guy Hever


Please Note!

 

"The International Coalition for MIS has closed down due to lack of funds, and the website has not been updated since July 2005."

     

Meld je aan bij de VermisteSoldaten Lijst om op de hoogte te blijven!

"Het zwaard is erger dan de dood, honger is taaier dan het zwaard, gevangenschap is het ergst van al..." (Babylonische Talmoed, Tractate Bava Batra 8b)

Sinds de stichting van de Staat Israel in 1948, zijn meer dan vier honderd Israelische soldaten als "verMist In Actie" (MIA) verklaard. Slechts zes van deze gevallen zijn officieel opgesomd als "soldaten, vermist maar vermoedelijk in leven." Drie van de soldaten -- Zachary Baumel (Amerikaans staatsburger), Tzvi Feldman en Yehuda Katz -- zijn gevangen genomen in 1982. De vierde -- Ron Arad -- is gevangen genomen in 1986. Gedurende de jaren was er een constante informatiestroom die aangaf dat tenminste enkele van deze MIA's mogelijk nog leven en vastgehouden worden onder Syrische en Iraanse controle. Ondanks de diplomatieke en militaire inspanningen van meer dan zeven opeenvolgende Israelische regeringen, is er nauwelijks vooruitgang geboekt in het achterhalen van het lot van de vermiste mannen.

Een vijfde naam is eveneens toegevoegd aan de lijst van de vermisten. Op 17 Augustus 1997 raakte Guy Hever vermist op zijn legerbasis in de Golan. Volgens berichten is hij voor het laatst nabij de Syrische grens gezien.

De kwestie is van uiterst belang voor Israel, waar bijna ieder huishouden een geliefde heeft die in het leger dient. Hoewel de Verenigde Staten en andere landen zelf getroffen zijn en kampen met hun eigen MIA problemen, zijn Israeli's vanwege religieuze, historische, en culturele factoren bijzonder gevoelig voor deze materie. In Israel's militaire traditie zijn er significante risico's genomen, zelfs voor het terughalen van lichamen. En dus blijft de kwestie krantenkoppen scoren, en zelfs Israelische schoolkinderen kennen de namen en persoonlijke geschiedenis van de vermiste mannen.

De Internationale Coalitie voor verMiste Israelische Soldaten (ICMIS) heeft zich onvermoeibaar zowel in Israel als daarbuiten ingezet voor de MIAs en hun families. De Coalitie is een non-profit organisatie, er aan gewijd om deze humanitaire zaak op de internationale agenda te houden. Gallup polls heeft aangetoond dat ICMIS de breedste consensus in de Israelische samenleving vertegenwoordigt door te verlangen dat de MIA kwestie eerst afgehandeld wordt in welke vredesonderhandeling dan ook met Israel's Arabische buren. In de laatste zeven jaar heeft Israel duizenden Palestijnse gevangenen vrijgelaten-- de tijd is nu aangebroken voor de thuiskomst van al Israel's gevangen zonen.

Hoop en Opsluiting.

De Internationale Coalitie voor verMiste Israelische Soldaten

(c)2001 ICMIS      Graphics by InterActive Arts

Stuur vragen en opmerkingen naar MIA Webmaster