icmisban.gif (3901 bytes)

 

redbut.gif (179 bytes) ICMS Updates

Juni 2001

Deze update geeft u een kort overzicht van onze activiteiten
tijdens een recente lobbyreis naar de Verenigde Staten.

whiteball.gif (201 bytes)
Resolutie van het Congress

whiteball.gif (201 bytes) Capitol Hill

whiteball.gif (201 bytes) Wet Vrijheid van Informatie

    Verder werd vooruitgang geboekt door uittreksels te verkrijgen van nog eens enkele honderden documenten van Buitenlandse Zaken aangaande de kwestie van de MIAs. Buitenlandse Zaken werkte niet meteen mee maar dat werd beter nadat onze advocaat Alyza Lewin om de documenten verzocht op basis van de voorzieningen van FOIA(Freedom of Information Act-Wet Vrijheid van Informatie).

whiteball.gif (201 bytes) Nationaal Christelijke Leiderschaps Conferentie voor Israel

    We ontmoetten Ds. William Harter van de Nationaal Christelijke Leiderschaps Conferentie voor Israel (NCLCI) - een koepelorganisatie van pro-Israelische Christelijke groepen. We bekijken verscheidene initiatieven inclusief een lobbydag/gebeds-ontbijt op Capitol Hill, en een volledige pagina in de Times met handtekeningen van 500 Christelijke leiders.

whiteball.gif (201 bytes) New York

    Ontmoetingen vonden plaats met Bonnie Lipton, de president van Hadassah, en Michael Miller, de uitvoerend Directeur van 'the Jewish Community Relations Council' (JCRC). Er is een mogelijkheid voor een serieuze samenwerking tussen deze beide organen aan verscheidene projecten in de herfst.