mia2b.jpg (4487 bytes)

29/12/99 - מעריב

 

 שבויים לשעבר: להעמיד את נושא הנעדרים בראש המו"מ עם סוריה

 

 במכתב ששיגרו לראש הממשלה, אהוד ברק, הם כותבים "אנו חשים שראש הממשלה לא מזכיר

 מספיק את נושא השבויים בשיחות עם הסורים"

                  

                  

 

 43 חיילי צה"ל שהיו שבויים דורשים מראש הממשלה להעמיד בראש סדר העדיפות בשיחותיו

 עם הסורים בוושינגטון את נושא שיחרור נעדרי צה"ל מקרב סולטן יעקב ורון ארד. היום

 הוא יום הולדתו ה-43 של צבי פלדמן, מנעדרי סולטן יעקב.

 

 בראש עמותת ערים בלילה, שכל חבריה הם חיילי צה"ל שהיו בשבי, עומד שלמה ארדינסט,

 שפיקד על מוצב המזח במלחמת יום הכיפורים.

 

 במכתב ששיגרו 43 חברי העמותה לראש הממשלה, אהוד ברק, הם כותבים כי "אנו חשים שראש

 הממשלה לא מזכיר מספיק את נושא השבויים בשיחות עם הסורים. צריך בראש ובראשונה

 לפתור את הבעיה ההומניטרית הזאת, ומשם להתחיל בשיחות".

 

 חברי העמותה מוסיפים: "אנו פונים אליך לפעול בשעת כושר זו בנחישות, להשבת הבנים

 אשר נשלחו על-ידי המדינה לחזית לחיק המשפחה והמדינה". במכתבם מביעים חברי המעותה

 תקווה שיום הולדו הבא של פלדמן יחגג עמו, בישראל.

 

                    איציק סבן ויואב לימור

 

 

 

 

 

Return to Archive