mia2b.jpg (4487 bytes)

מעריב  2004
נובמבר 19

יימשך איתור חיילי סולטן-יעקב

אפרת פורשר


פשרה שהושגה בבג''ץ בין משפחת כץ לצה''ל מבטלת את האפשרות ששלושת הנעדרים יוכרזו כחללים

פשרה הושגה בבג"ץ בעקבות עתירת משפחת החייל יהודה כץ נגד הרב הצבאי הראשי: צה"ל יימנע מלהכריז על נעדרי סולטן-יעקב כחללים, וימשיך בניסיונות לאיתורם. כך פורסם הבוקר בעיתון "הארץ".

בחודש פברואר האחרון עתרה משפחת כץ לבג''ץ, לאחר שנודע לה כי דוח סודי בצה"ל קובע ששלושת החיילים הנעדרים - יהודה כץ, זכריה באומל וצבי פלדמן - אינם בין החיים. ראש אכ"א דאז, האלוף גיל רגב, החליט לאמץ את מסקנות הדוח. הרב הצבאי הראשי, תא''ל ישראל וייס, ניסח חוות דעת הלכתית הקובעת שאין כל סיכוי שהשלושה בחיים.

משפחת כץ טענה כי לא ניתן להם לעיין בדוח שעליו מסתמך צה"ל, וכי אין ראיה ברורה לכך שהחיילים אכן נהרגו. בנוסף טענה המשפחה כי יש לה ראיות אחרות המחזקות את הטענה ההפוכה. בעקבות העתירה הוציא בג"צ בחודש יוני צו, המורה לצה"ל להפסיק את ההליכים לקראת ההכרזה על כץ ובאומל כנעדרים, עד לפסיקה בעניין.

בימים האחרונים הושגה פשרה בין הצדדים לאחר שהתברר כי ראש אכ"א הנוכחי, האלוף אליעזר שטרן, המליץ לשר הביטחון ולרמטכ"ל להימנע מהכרזה על יהודה כץ כחלל שמקום קבורתו לא נודע.

בקרב סולטן-יעקב שהתרחש בבקעת הלבנון ביוני 1982 נהרגו עשרים חיילים ועשרות נפצעו. שישה חיילים הוכרזו כנעדרים: מפקד הטנק חזי שי, יהודה כץ, זכריה באומל, צבי פלדמן, אריאל ליברמן וזוהר ליפשיץ.

ליברמן ושי הוחזרו מהשבי ב-1985 בעסקת ג'יבריל שעוררה ביקורת רבה, וגופתו של ליפשיץ הושבה לאחר שנה. גופות שלושת האחרים לא נמצאו עד היום.

Return to Archive