mia2b.jpg (4487 bytes)

YNET  2004
יוני 23

לראשונה מאז 82': ראש המוסד נפגש עם יונה באומל

חנן גרינברג


ראש המוסד מאיר דגן נעתר להיפגש עם משפחתו של נעדר קרב סולטן יעקב, זכריה באומל, לאחר שנים של בקשות. "הוא לא ניסה לשכנע אותי להאמין שהילדים לא בין החיים, אבל גילה שהם בודקים כעת מיקום חדש, בו אולי קבורות גופות החיילים", מספר האב ל-ynet על הפגישה. לדבריו, "האמון בארגונים הרשמיים כבר אבד כי לא יכול להיות שאחרי 22 שנה, עם כל המשאבים שעומדים לרשותם - הם לא מוצאים כלום"

לראשונה מאז קרב סולטן יעקב בשנת 82', והחיפושים אחר שלושת החיילים שלא שבו מהקרב בבקעת הלבנון, נפגש באחרונה יונה באומל, אביו של זכריה, אחד החיילים הנעדרים, עם ראש המוסד מאיר דגן. "לצערי גם ראש המוסד לא חידש לי כלום. האירגונים הרשמיים בארץ כבר הפכו לא רלוונטיים", אומר ל-ynet יונה באומל.

"עד כה, כל הבקשות נידחו"

שלשום הוציאו שופטי בג"ץ צו ביניים במסגרתו יהודה כץ וזכריה באומל, שניים מתוך שלושת נעדרי קרב סולטן יעקב, לא יוכרזו כחללים שמקום קבורתם לא נודע, זאת עד לדיון בעתירת בני משפחותיהם שמבקשים לראות את הדו"ח שנערך בצה"ל בנושא. ל-ynet נודע כי לפני כשבועיים נועד לראשונה מאז הפרשה הרגישה, אביו של אחד הנעדרים עם ראש המוסד.

"עד כה כל בקשותינו להיפגש עם ראש המוסד נידחו", סיפר ל-ynet יונה באומל, "במערכת הביטחון ביקשו עד כמה שניתן להקטין את הקשר שלנו עם אירגונים רשמיים בארץ".

באומל סיפר כי לפני מספר חודשים פנתה רעייתו, מרים, פעם נוספת לצה"ל וביקשה אישור להיפגש עם ראש המוסד, ולפני מספר שבועות קיבלה כאמור תשובה חיובית. מרים עצמה העדיפה לבסוף לא לקחת חלק בפגישה. "היא די שבורה, זה לא היה פשוט עבורה", הסביר יונה.

"יש אינדיקציות שהילדים בחיים"

לפגישה, שנערכה בלשכתו של ראש המוסד, מאיר דגן, הצטרפה גם אל"מ צילה נוימן, העומדת בראש היחידה לאיתור נעדרים (אית"ן) בצה"ל.

"אמנם", משחזר באומל, "הפגישה ארכה למעלה מחצי שעה, אבל לצערי לא למדתי שום דבר חדש. אנחנו מקבלים כל הזמן אינדקציות ממקורות שונים שהילדים בחיים, אבל הארגונים הרישמיים בישראל, ביניהם המוסד, לא מאמינים בזה. האמון בהם כבר אבד כי לא יכול להיות שאחרי 22 שנה, עם כל המשאבים שעומדים לרשותם - הם לא מוצאים כלום ולא מצליחים לומר שהילדים בחיים או שהם לא בין החיים, היכן הם נמצאים ובאופן חד משמעי".

לטענת יונה באומל, הקביעה של הרב הצבאי הראשי כי בנו אינו עוד בין החיים היא "בלוף אחד גדול" ו"אחיזת עיניים".

לדבריו, יש פערים גדולים בין הנתונים שיש בידי צה"ל והרבנות הצבאית הראשית לבין הממצאים שיש בידיו לגבי המקום בו נראה זכריה לאחרונה.

הוא הוסיף כי "ראש המוסד לא ניסה לשכנע אותי להאמין להאמין שהילדים לא בין החיים, אבל גילה שהם בודקים כעת מיקום חדש שבו אולי קבורות גופות החיילים".

באומל אמר כי הסכים להגיע לפגישה, מכיוון שבסך הכל זאת היתה בקשה של אישתו. "כבר היו הזדמנויות קודמות שפגישות עם ראש המוסד היו יותר קריטיות, אבל כאמור לא קיבלנו את האישור להיפגש עימו. ובכל זאת, למרות שהפגישה לא הייתה דרמטית, בכל מפגש לומדים משהו".Return to Archive