mia2b.jpg (4487 bytes)

Ynet  2004
5 מאי

עיתון לבנוני: עסקת ארד ונעדרי סולטן יעקוב קרובה

עלי ואקד


העיתון "אל-מוסתקבל" היוצא לאור בביירות מפרסם היום שורה של פרטים על עסקת "השלב השני" בין ישראל לבין חיזבאללה. על פי הדיווח, העסקה תכלול מידע על גורלו של ארד וכן את השבת גופות נעדרי קרב סולטן יעקוב. בתמורה תשחרר ישראל אסירים ובראשם המחבל סמיר קונטאר, וכן יתבצע שיחרור אסירים המוחזקים בגרמניה וצרפת - ובהם ג'ורג' עבדאללה, רוצחו של יעקב בר סימנטוב

"התקדמות משמעותית לקראת השלמת השלב השני בעסקת חילופי השבויים בין ישראל לחיזבאללה, שיכלול מידע על רון ארד ואת השבת גופות נעדרי קרב סולטן יעקוב " - כך מדווח הבוקר (יום ד') העיתון הלבנוני אל-מוסתקבל.

למרות ההכחשות הנמרצות בישראל בימים האחרונים בדבר התקדמות העסקה, יש לציין כי גם בעבר דיווח העיתון על עסקת השבויים בין ישראל לחיזבאללה - דיווחים שהיו פעמים רבות מדויקים.

לפי הדיווח החדש, צפויה העסקה להתבצע בשני שלבים ולכלול, בין היתר, גם אסירים לבנונים ואיראנים המוחזקים בצרפת ובגרמניה. העיתון הביירותי מדווח כי העסקה הגיעה בתקופה האחרונה ל"נקודת מפתח רצינית".

בדיווח מצוטטים מקורות דיפלומטים, הטוענים כי העסקה תכלול את שחרורו של אחרון האסירים הלבנונים בישראל, המחבל סמיר אל-קונטאר, רוצחם של בני משפחת הרן והשוטר אליהו שחר בפיגוע בנהריה. כמו כן תכלול העסקה את שחרורם של אסירים לבנונים ואיראנים מבתי הכלא באירופה - כל זאת תמורת מידע שיועבר אודות גורלו של הנווט הנעדר רון ארד ונעדרי קרב סולטן יעקוב בשנת 1982.

בין האסירים שאמורים להיות משוחררים מצרפת, מוזכר שמו של הפלסטיני ג'ורג' עבדאללה, שהואשם ברצח הדיפלומט הישראלי יעקב בר סימנטוב בשעה ששב עם אשתו וילדיו מקניות בפאריס ב-1982, וכן ברצח הדיפלומט האמריקני צ'רלס ריי. זאת, במסגרת פעילותו בארגון הטרור "הסיעות המהפכניות הלבנוניות" שביצע שורה של פיגוע טרור רצחניים בפאריס. הוא נידון למאסר עולם.

המקורות העריכו כי השלב השני יתפצל לשני תתי שלבים, כאשר בשלב הראשון ישוחרר קונטאר תמורת מידע "עדין ומכריע על ארד".

השלב השני יכלול את מסירת גופותיהם של שלושת הנעדרים, זכריה באומל, יהודה כץ וצבי פלדמן, תמורת שחרור אסירים לבנונים מצרפת וגרמניה, וכן שחרור אסירים פלסטינים וסורים מבתי הכלא בישראל ומידע שיועבר על גורלם של ארבעת הדיפלומטים האיראנים הנעדרים בלבנון מאז 1982. ישראל טענה רשמית בעבר כי אין לה מידע על גורלם של הארבעה.

המקורות אמרו כי חיזבאללה הצליח להגיע ל"מידע מכריע" בנושא ארד והנעדרים, תוך שיתוף פעולה עם גורמים לבנונים ופלסטינים. איראן, המקום שבו סברה ישראל שארד הוחזק בו, איננה מוזכרת בהקשר זה. העיתון ציין כי חיזבאללה דורש לשחרר את קונטאר - לפני העברת המידע שברשותו.

הדיווח טוען עוד כי פריצת הדרך הושגה בעקבות תמיכתן של מדינות אירופיות במאמציו של המתווך הגרמני, ארנסט אורלאו, והסכמתן למלא תפקיד מכריע בעסקה ולשחרר אסירים.

בתקופה האחרונה דיווחו עיתונים ערביים כי חיזבאללה הציב לישראל "אולטימטום", לסיים את השלב השני בעסקת השבויים בשבועות הקרובים. במקביל, התקבל בארץ פריט מידע חדש אודות רון ארד, שליבה את ההערכות לפיהן עסקת השבויים נעה לקראת התקדמותReturn to Archive