mia2b.jpg (4487 bytes)

מעריב  2004
מרץ 4

תוצאות הפוליגרף: טננבוים לא שיקר

עמי בן-דוד


האזרח המשוחרר נמצא דובר אמת בתשובה לרוב השאלות שהוצגו לו. החוקרים ספקנים

אלחנן טננבוים נמצא דובר אמת במענה לרוב השאלות בבדיקת הפוליגרף שנערכה לו - כך עולה מעיבוד תוצאות הבדיקה, שהסתיימה אתמול.

עם זאת, החוקרים ספקנים ולא מוציאים מכלל אפשרות שטננבוים נמצא בין אותם 10% מהנחקרים, שיכולים להטעות את המכשיר.

במהלך הבדיקה התבקש טננבוים לענות ב''כן'' ו''לא'' על שאלות, שעובדו מתוך הגרסאות שמסר ומתוך החומר המודיעיני שנאסף בפרשה. בין השאר, נכללו שאלות על גרסתו שלפיה נסע לדובאי ומשם נחטף ללבנון, ועל סוגיית המידע שמסר לחיזבאללה.

ההסכם עליו חתמו טננבוים ועורכי דינו עם הפרקליטות מותנה בכך שהוא יימצא דובר אמת בכל החקירה, ולא רק בבדיקת הפוליגרף.

לפיכך, ממצאי הבדיקה אינם רלוונטיים ישירות לכיבוד ההסכם.

ביום ראשון, לאחר שמעצרו של טננבוים יוארך שוב בבית משפט השלום בפתח-תקווה, תחל מסכת עימותים של טננבוים עם מרבית העדים בפרשה. בשלב זה יידרש טננבוים להתמודד עם האשמות קשות, הן במישור הפלילי והן במישור הביטחוני.

בין היתר, יעומת טננבוים עם חלק מבני משפחת עובייד מטייבה, משפחתו של איש חיזבאללה קייס עובייד ונשים מעברו שידעו על ''נסיעת העסקים'' שלו. כמו כן יעומת טננבוים עם דמויות מפתח מהעולם התחתון, שידעו על נסיעתו ''למדינה ערבית בדרכון מזויף'', הרבה לפני הכרזתו של חסן נסראללה על ה''חטיפה''.

Return to Archive