mia2b.jpg (4487 bytes)

מעריב  2004
פברואר 1

דווקא בגלל השיניים

דן מרגלית


מי בדה ממוחו הקודח את הכזב על עקירת שיניו של אלחנן טננבוים בידי שוביו בלבנון? מי עשה בבדותה זו שימוש מודע ''עד שכחון, עד כלות, עד אין בינה'', שחרז נתן אלתרמן בעניין של בכי אחר?

מישהו מהמצדדים בעסקה, שפעל מתוך ציניות גמורה בתרבות של שקר, הלעיט את התקשורת והציבור, בבדיה שהניבה מדרוג, רייטינג, בסקרי דעת הקהל. הוא סלל את הדרך לגבש בממשלה רוב זעיר לאישור העסקה. כל בן אנוש שמח ששיניו במקומן. אך כל בר דעת מבין, כי חוקרי איראן והחיזבאללה אינם מכירים בזכות השתיקה של החטופים. מי שלא פותח את פיו בדרכי נועם, נאלץ לעשות זאת תוך עקירת שיניו. לכן סגנו של ראש השב''כ אבי דיכטר, שחוקר את טננבוים, צריך לצאת מתוך הנחה, שהחטוף זימר באוזני האיראנים והסורים והלבנונים כל דבר שנצבר בזיכרונו.

דווקא מפני ששיניו נטועות היטב בחניכיים.

זו מלאכה קשה. מפני שבארץ עומדים לו - וטוב שכך - ייעוץ משפטי מפרקליטו אלי זהר, וזכות השתיקה, ולמרות שסביר להניח כי ימסור גרסה לחוקריו - אם ירצה להטעותם, מי יפריכו? יערכו עימות בינו לבין נסראללה? או יקבלו מהחיזבאללה את תמלילי שיחותיו? הציניקנים שבדו את סיפור עקירת השיניים גייסו לצידם גם את החיילים החטופים. טקס ההצדעה להרוגים הרטיט כל לב. אך לא בכל פעם שנהרג חייל ישראלי על משמרתו מלווים אותו אריאל שרון, שאול מופז והצדעת משה (בוגי) יעלון. נקרא לילד בשמו, הזרקורים האירו את הארונות כדי להשאיר בצל את ההתעניינות בטננבוים.

טננבוים צבר ידע עקב שירותו במילואים. הצדקת העסקה בכך, שהיא מאפשרת לו לספר לשב''כ ולמשטרה מה חשף ומה לא באוזני חוקריו, נכונה רק בחלקה. באחריות העליונה למחדל המתמשך נושאים הממונים עליו בצה''ל. הוא ביצע שורה של מעשים פליליים, היה בן בית במשפחת פשע של ערבים ישראלים, אך הממונים שיתפו אותו בסודות.

טננבוים יצא לארץ אויב בדרכון מזויף, לטובת עסקה שמניעיה מעוררים תמיהה, ועם שחרורו עשה גם שימוש ציני בשמו של רון ארד. מי יאמין לו שיצא בשליחות פרטית למען רון ארד, וגם אם אכן עשה זאת על דעת עצמו, בעודו טעון במידע ביטחוני סודי - אין לכך כפרה. רון ארד הפך מנטרה להשגת אליבי. בעבר נחום מנבר, ועכשיו טננבוים.

כעת צריך להניח לגלגלי שלטון החוק והביטחון להסתובב. אריאל שרון פעל בתום לב ובנחישות למימוש עסקת השבויים, אך מוטב שיתאפק מהבעת הזדהות עם טננבוים. טרם הגיעה לפתחו החשבונית מארגוני הטרור ומממשלות ערב. הפרשייה לא הסתיימה. היא רק יוצאת לדרך.

Return to Archive