mia2b.jpg (4487 bytes)

מעריב  2004
ינואר 29

אווירה חדשה?

סמי מיכאל


לעסקת חילופי השבויים קמו מתנגדים נחרצים. הטענות שבפיהם מבוססות על פעולת חשבון פשטנית: כמה תמורת כמה. זהו שיקול בלתי הומני. ערך האדם, חי או מת, הוא מעבר לזה. המסורת היהודית הוקירה תמיד את המושג של פדיון שבויים, ומעולם לא נזקקה לחשבונאות מסחרית של כמה תמורת כמה. קולות ההתנגדות לרוב עולים דווקא מתוך החוגים המטיפים למדינאות לוחמנית ולהכרעה צבאית. הם שוכחים כי בכל עימות אלים נופלים בשבי בנים חיים, ונותרות מאחור גוויות שהן יקרות במיוחד לקרובים.נשלפים גם מושגים מעופשים, חסרי טעם ומזויפים, כמו "דם על הידיים". ידי העמים במזרח התיכון מגואלות בדם משום שהם נוטים לפתור את בעיותיהם בדרך הכוח והמלחמה. מתכנן המהלכים הצבאיים, המטיף לדיכוי ולהרס, ידיו מזוהמות הרבה יותר מן הנער הפשוט הנוטל נשק ומציית לפקודות או נענה להטפות חוצבות להבות.

צריך רק לברך על המזל שעל פי החשבון המפוקפק והפרימיטיבי, הכף נוטה דווקא לטובתנו: מאות שבויים ואסירים חיים ומתים תמורת עצמות של שלושה בנים הרוגים ודמות של איש חי השנוי במחלוקת. יש לזכור, אין שום ערובה בעתיד הקרוב או הרחוק שחשבון מטומטם זה יעמוד לטובתנו.

מפריע לכמה לוחמנים בקרבנו כי נסראללה חוגג את ניצחונו. הסכסוך בינינו לבין העמים הערבים אינו סכסוך של נאומים ועצרות עם מתוקשרות היטב. לאמיתו של דבר, לא נסראללה ולא שרון חוגגים ניצחון כלשהו. העסקה המתבצעת היום משקפת סימני חולשה של כל מה שמסמלות שתי הדמויות הללו. התמוטטות העורף העיראקי והחששות שאחזו בסוריה ובאיראן, הם שאילצו את נסראללה להפסיק לירות ולשבת לשולחן הדיונים. הבושות בבית והלחץ האמריקני הם שהובילו את שרון לשבת לשולחן הדיונים. העסקה מתבצעת הודות לחולשה שתקפה את חסידי הכוח גם פה וגם שם.

* * *

ועל כך אני מברך את עצמנו. אינני שוגה באשליות, נסראללה ואריק שרון לא הפכו ליונים צחורות. המנהיגות פה והמנהיגות שם תפסו אולי כי אנו עומדים בפתחו של משהו חדש. ואין זה חשוב אם הדבר החדש הזה יעמוד במבחן הזמן או יתפוצץ לנו בפרצוף מחר-מחרתיים. החשוב הוא שישראל התאפקה, ולא הגיבה כמו שור נזעם על פיצוץ הטרקטור והריגת החייל לפני כשבוע. דבר חדש הוא ההסבר של חיזבאללה שלפיו זו היתה יוזמה מקומית. הסבר זה מנע מעגל חדש של אלימות. הסבר זה איפשר את ביצוע עסקת חילופי השבויים. ההתאפקות הישראלית יצרה אווירה של הידברות.

גם עצמות של חללים שמוחזרות הביתה עשויות אולי לבשר אווירה חדשה.Return to Archive