mia2b.jpg (4487 bytes)

מעריב  2004
ינואר 27

ואלה שמות


רשימה חלקית

רשימה חלקית של האסירים הביטחוניים שאמרוים להשתחרר במסגרת עסקת השבויים( שם וסוג עבירה): * עבדל כרים עביד עלי בשיר. לוחם בלתי חוקי, פעילות חבלנית עויינת, שירות לאירגון בלתי חוקי.

* מוסטפה דיראני דיב דיב. לוחם בלתי חוקי, שירות לאירגון בלתי חוקי.

* עלי חסן בלחס. חברות בהתאגדות בלתי מותרת, החזקת מטעני חבלה, אימונים צבאיים, ירי לעבר בני אדם.

* ג'וואד עלי קצפי. חברות ופעילו בהתאגדות בלתי מותרת, אימונים צבאיים, הנחת מטען חבלה, החזקת נשק, ירי לעבר בני אדם.

* יוסף עיד ווזני. חברות ופעילות בלתי מותרת, ירי לעבר בני אדם, אימונים צבאיים, ניסיון להנחת מטען נפץ.

* אנואר יאסין מובאדה. נשיאת נשק וירי לעבר בני אדם.

* מוסטפא עבד אלכרים חמוד. חברות ופעילות בהתאגדות בלתי מותרת; ביצוע שירות עבור התאגדות בלתי מותרת, ייצור פצצה.

* חסן מוחמד ענקוני. חברות בהתאגדות בלתי מותרת, ביצוע שירות עבור התאגדות בלתי מותרת, ירי לעבר בני אדם, אימונים צבאיים.

* מיכאיל עטאללה נהרא. בגידה וריגול.

* איברהים אסכנדר אבו-זייד. לוחם בלתי חוקי, שירות לאירגון בלתי חוקי, הנחת מטען חבלה.

* מחמד מוסטפא גרמאני. בגידה וריגול.

* פאדי מרואן עווד. סחר בציוד מלחמתי.

* חסין דיאב עווידה. סחר בציוד מלחמתי.

* דיב מוחמד עווידה. סחר בציוד מלחמתי.

* פאוזי איוב. לוחם בלתי חוקי, פעילות חבלנית עויינת, שירות לאירגון בלתי חוקי.

* עסאף עסאף אליאס נגיב. סחר, ייבוא וייצוא סמים.

* עלי בירו. סחר, ייבוא וייצוא סמים.

* ז'אן יוסף רזק. בגידה וריגול.

* פאדי עליאן מחמד חוסין. קשר לביצוע פשע, מגע עם אירגון חוץ עויין, עבירות בטחון המדינה.

* ג'יהאד (גרהארד) שומאן. לוחם בלתי חוקי, שירות לאירגון בלתי חוקי.

* סאלם אל-סנקארי מחמוד חוסני. סחר ועיסוק בציוד מלחמתי.

* נאסר פארוק עלי אחמד. חברות בהתאגדות בלתי מותרת, אימונים צבאיים, נשיאת כלי נשק וזריקת רימוני יד.

* מחמד בסיוני יוסף עבד אלקאדר. חברות בהתאגדות בלתי מותרת, החזקת פצצה, ניסיונות לגרימת מוות בכוונה.

* סטפן סמירק. סיוע לאוייב, מסירת ידיעה לאוייב, השתייכות לאירגון טרור.Return to Archive