mia2b.jpg (4487 bytes)

מעריב  2004
ינואר 25

50 1,1 מחבלים תמורת 3 חיילים

אלי ברדנשטיין


מאז מלחמת לבנון שיחררה ישראל אלפי מחבלים בשתי עסקאות גדולות, בתמורה להחזרתם של תשעה שבויים חיים.

* 24 בנובמבר83': בעסקת השבויים הגדולה ביותר שנעשתה מול ארגון טרור, שיחררה ישראל 4,500 עצירים בטחוניים ממחנה המעצר אנצאר שבלבנון, תמורת ששה מתוך שמונה חיילי נח"ל שנפלו בשבי הפת"ח בספטמבר 1982, בעיצומה של מלחמת לבנון. השישה הם רפי חזן, ראובן כהן, אבי קרוננפלד, דני גלבוע, אלי אבוטבול ואבי מונטבלסקי. בנוסף שיחררה ישראל 65 מחבלים שנתפסו בישראל ו-35 אנשי פת"ח שנתפסו בים.

* 20 במאי85': במסגרת "עסקת ג' יבריל" שיחררה החזית העממית שני חיילי נח"ל נוספים, יוסף גרוף וניסים סאלם, וכן חזי שי, שריונר שנפל בשבי בקרב סולטן יעקוב, תמורתם 1,150 מחבלים ששיחררה ישראל. בין המשוחררים היה גם המחבל היפאני קוזו אוקמוטו, איש "הצבא האדום היפני", שבצע את הטבח בנמל התעופה בן גוריון במאי 1972. כמחצית ממשוחררי עסקת ג'יבריל היוו את התשתית לאינתיפאדה הראשונה.

* 12 בספטמבר 1991: ישראל מקבל את גופתו של סמיר אסעד מלבנון ומתירה את חזרתו לארץ של עלי מוחמד, פעיל החזית הדמוקרטית שגורש מישראל ב-1985.

* 21 ביולי 1996: ישראל מקבלת את גופותיהם של שני לוחמי גבעתי רחמים אלשייך ויוסף פינק, שנחטפו ממכוניתם בעת שנסעו בגבול אזור הבטחון בלבנון בפברואר 1986. תמורת הגופות מעבירה ישראל לחיזבאללה 123 גופות של מחבלים. בנוסף, צד"ל משחרר מכלא אל-חיאם 45 עצירים ובתמורה החיזבאללה משחרר 21 לוחמי צד"ל.

* 25 ביוני98': שרידי גופתו של לוחם השייטת איתמר איליה ז"ל, שנהרג באסון השייטת באנצריה שבלבנון, מוחזרים בתמורה לגופותיהם ארבעה מחבלים ושיחרור 60 עצירים לבנונים מכלא אלחייאם.

Return to Archive