mia2b.jpg (4487 bytes)

מעריב  2004
ינואר 25

דיראני: "גם אני רוצה שרון ארד יחזור מהר"

דורית גבאי


האדם שהחזיק את רון בשבי ל מעריב : "הוא יוכל לאשר שלא התעללתי בו" * "אין סיבה לחשוב שהוא לא בחיים"

בתא המשותף בכלא אשמורת, שמרו דיראני ועובייד על ארשת מאופקת למשמע הבשורה, כי מדינת ישראל החליטה לשחררם. "עד שלא יגיע באמת הרגע ונראה את עצמנו בלבנון, לא נאמין שעיסקת השבויים באמת יוצאת לפועל", הם אמרו לסניגורם עו"ד צבי ריש. "כל כך הרבה פעמים העיסקה היתה אמורה לצאת אל הפועל, לפני שנה וחצי כבר אמרו לנו לארוז הכל, וגם אז זה לא קרה", אמרו השניים.

מוסטפה דיראני, מנהיג ארגון "ההתנגדות המאמינה", עמד בחודשים האחרונים במוקד מאבקה של משפחת ארד. המסר שלהם היה: אם אין רון ארד, אין דיראני. במסגרת המאבק למען רון, משפחת ארד גם הגישה תביעה בסך 100 מיליון שקלים נגד דיראני, בטענה שמדובר במחבל אכזרי במיוחד, שנהג לנסוע ברחבי לבנון, כשרון ארד כפות בתא המטען של מכוניתו. "לי אישית יש אינטרס, לא פחות מלכל אדם אחר, שרון ארד יחזור מהר", אמר דיראני למעריב בעקבות התביעה נגדו. "אם הוא יחזור, הוא יוכל לספר שלא התעללתי בו ולא עיניתי אותו, ואז יתברר שמה שאמרו עלי זה שקר ".

דיראני, שאמר את הדברים למעריב באמצעות עו"ד ריש, טוען גם כי "אין שום סיבה לחשוב שרון ארד לא נמצא היום בחיים". לדבריו , הוא העניק לרון יחס הוגן, ודאג לבריאותו. "כשרון ארד צנח הוא נפצע בכתפו, ודאגתי לתת לו טיפול רפואי עד שהחלים לגמרי", אומר דיראני. "במשך תקופה קצרה הוא שהה בביתי בביירות, ואפילו שיחק עם ילדיי ושוחח לא מעט איתם ועם אשתי.

מכתבים "נזעמים" לאיראן

דיראני טוען כי אנשיו, ששמרו על רון, נחקרו בעבר על ידי אנשי המוסד. לדבריו מדובר במאבטחים, שחלקם מתגוררים בגרמניה וחלקם נשארו בלבנון. לטענתו, אותם מאבטחים אישרו כי דיראני לא התעלל בארד וגם אישרו את טענתו של דיראני, כי הוא לא מכר אותו לאיראנים. "מחקירת אותם מקורות התברר כי ארד נחטף על ידי משמרות המהפיכה האיראנים, בניגוד לידיעתי ולהסכמתי", טוען דיראני. "לאחר היעלמו של ארד אף יצאתי בגלל זה נגד מנהיגי איראן". דיראני טוען כי אישור לכך מצוי במכתבים "נזעמים" שכתב לבכירים איראנים, שנלקחו מביתו שלבנון על ידי חיילי צה"ל שחטפו אותו. "אני סיכנתי את חיי, כשדרשתי במפגיע מהגורמים האיראנים הבכירים ביותר, להשיב לחזקתי את רון ארד", טוען דיראני.Return to Archive