mia2b.jpg (4487 bytes)

מעריב  2004
ינואר 25

עסקה טובה, בנסיבות אלה

עו"ד אמנון זכרוני


כדי שעסקה תצליח יש צורך במפגש אינטרסים. ללא מפגש אינטרסים עסקה אינה יכולה להצליח. במקרה הנוכחי מתקיים מפגש אינטרסים כזה. האינטרס הישראלי ברור-להביא לשחרורו של אלחנן טננבאום ולקבל את גופותיהם של שלושת החיילים. גם לחיזבאללה יש אינטרס להביא לשחרורם של הלבנונים העצורים ולקבל קרדיט על שחרור האסירים הפלשתינים. צריך לזכור שהחיזבאללה פעיל כיום בזירה הפנים לבנונית. לחיזבאללה יש אינטרסים פוליטיים, וככל גוף פוליטי הוא נתון להשפעה וללחצים. קרוב לוודאי שהמשפחות של השיחח' עובייד ומוסטפה דיראני והעצורים הלבנונים האחרים לחצו על החיזבאללה להביא לשחרור מקורביהם. גורם נוסף אשר סייע בביצוע העסקה הוא הממשלה הגרמנית. לממשלה הגרמנית קשרים טובים עם הממשלה האיראנית. כדאי להזכיר שעם איחוד גרמניה, גורמי ביון מזרח-גרמניים השתלבו בשירותי הביון הגרמניים הנוכחיים, וגייסו את קשריהם עם גורמים שונים באיראן לרשות הממשל הגרמני.

דבר נוסף שיש לשים לב אליו הוא השקט התקשורתי בחודשיים האחרונים שסייע להשלמת העסקה, ללא לחצים של אמצעי תקשורת. כשהתעוררו קשיים שנבעו מדרישת החיזבאללה להביא לשחרורו של רוצח בני משפחת הרן, סמיר קונטאר, הפעילו הגרמנים את האיראנים כמתווכי משנה, ומתווכי המשנה האיראנים שפעלו שוב מתוך אינטרס איראני מובהק לשיפור מעמדם בקרב מדינות המערב, הפעילו את השפעתם על החיזבאללה כדאי להביא להשלמת העסקה.

קרוב לוודאי שהממשלה האיראנית תישאר בתמונה במגעים עם נציג ממשלת גרמניה, כדי בכל זאת להביא לכך שתימסר אינפורמציה על רון ארד. זהו כרגע הפתח היחיד שיאפשר מתן אינפורמציה על רון ארד.

המשך החזקתם בישראל של השייח' עובייד ומוסטפה דיראני, למרבה הצער, לא יכול היה לגרום לכך שנקבל אינפורמציה נוספת על רון ארד. סביר להניח שכל האינפורמציה שהיתה ברשותם נמסרה לחוקריהם הישראלים. בנסיבות אלה העסקה המתבצעת שאושרה על ידי הממשלה, היא העסקה הטובה ביותר שיכולנו להגיע אליה.

הכותב היה מעורב מטעם מדינת ישראל במו"מ לשחרור השבויים

Return to Archive