mia2b.jpg (4487 bytes)

מעריב  3002
נובמבר 11

דיראני: "טיפלתי בארד בצורה חמה ואנושית"

דורית גבאי


היום יתקיים דיון בתביעתה של משפחת ארד נגדו, התובעת 001 מיליון שקל * טוענת: הוא עינה את רון ומכר אותו לאיראנים

"לא רק שלא עיניתי את רון ארד, אלא אף הענקתי לו טיפול טוב ואנושי", כך טוען מוסטפה דיראני, בתצהיר שהוגש אתמול מטעמו לבית המשפט המחוזי בתל-אביב, לקראת דיון בתביעה שהגישה משפחת ארד נגדו. בתביעה שהגישה המשפחה בסך 001 מיליון שקלים, היא טוענת כי דיראני החזיק בארד בשבי, והוא אחראי לעוגמת הנפש שנגרמה לה, מפני שעינה אותו ומכר אותו לאיראנים. דיראני, המיוצג על ידי עורך הדין צביקה ריש, מכחיש את הטענות. "כשרון ארד צנח ממטוס הפאנטום מעל אדמת לבנון, הוא נפצע בכתפו, ודאגתי לתת לו טיפול רפואי עד שהחלים לגמרי מפציעתו. במשך תקופה קצרה אחרי נפילתו בשבי הוא שהה בביתי בביירות, ושם קיבל יחס אנושי לרבות משחקו עם ילדיי ושיחות לא מעטות עם בני ביתי. איפשרתי לו לשלוח לבני משפחתו מכתבים ותמונות, ולקבל מכתבים מבני משפחתו, באמצעות נציגי הצלב האדום". לדבריו , הוא אף סיכן את חייו בכך שדרש מהאיראנים להחזיר את ארד לחזקתו. "מעולם לא מכרתי את רון ארד לאיראנים ", טוען דיראני. "נהפוך הוא. במאמציי להשיב אותו לחזקתי אף סיכנתי באופן ממשי את חיי, כאשר דרשתי במפגיע מהגורמים האיראניים הבכירים ביותר להשיב אותו לחזקתי". פרקליטה של משפחת ארד, עורך הדין אליעד שרגא, מסר אתמול בתגובה: "דיראני הוא חסיד אומות העולם ומועמדה של משפחת ארד להדליק משואה ביום העצמאות, לתפארת מדינת ישראל ".Return to Archive