mia2b.jpg (4487 bytes)

מעריב  3002
נובמבר 01

"רון ארד חי"

עמיר רפפורט


ד"ר מאיר גלבוע היה חבר בועדת וינוגרד * אתמול הוא גילה: ראיות משנת 0002 מוכיחות כי ארד חי

דוח ועדת וינוגרד שקבע כי יש להתייחס לרון ארד כחי, הסתמך על ראיות מוצקות שלפיהן בשנת 2000 הוחזק ארד חי בכלא באיראן. כך טען אתמול חבר הוועדה ד"ר מאיר גלבוע, בראיון לגלי צה"ל. את הראיון שנערך בתוכנית הבוקר בהנחיית רזי ברקאי, יזם גלבוע עצמו - איש חקירות בכיר במשטרה בעבר וחבר ועדת וינוגרד, שבחנה מחדש את עניינו של רון ארד. "זו הפעם הראשונה שאני פונה לכלי תקשורת כדי להתראיין", הודה גלבוע בתחילת הראיון, "אחרי המון התלבטויות החלטתי שגם הציבור צריך לדעת". לדבריו של גלבוע, הפרסומים בתקשורת שלפיהם מסקנת הוועדה היתה כי הנחת העבודה היא שרון ארד חי, היו חלקיים בלבד. "המסקנה שלי היתה יותר נחרצת", אמר גלבוע, "בסבירות מאוד גבוהה - שרון ארד חי. לפחות עד לפני זמן קצר יחסית, היו לנו ראיות שמצביעות על זה שהוא חי". גלבוע המשיך וסיפר שלידי הוועדה הובאה ראיה נחרצת שלפיה היה רון ארד חי בשנת 2000, באיראן . "זו היתהידיעה חשובה מאוד, אין ספק", אמר גלבוע, "אבל היא לא שינתה את העמדה שלנו מקצה לקצה. אנחנו, עם ההתקדמות שלנו בחומר ועם הניתוחים האיטיים שעשינו, גיבשנו לאט לאט את העמדה הזאת, והידיעה שובצה במידע שלמעשה התקבל כל השנים". לשאלה מה התחדש מאז שנת 2000 ועד הגשת הדוח בשנת 2003, ענה גלבוע: "למיטב ידיעתי, לא קרה שום דבר נוסף או חדש. הוא עדיין חי לדעתי באיראן". דבריו של גלבוע הפתיעו אתמול גורמים במערכת הביטחון. "אנחנו לא מכירים מידע ברור כזה", אמרו גורמי ביטחון הבקיאים בחומר המודיעיני שקשור לפרשת ההיעלמות, "וגורלו של רון ארד הוא בהחלט תעלומה גדולה". לדברי הגורמים הביטחוניים: "צריך להבין שתמונת מודיעין מתקבלת על סמך פסיפס של ידיעות, וגם במקרה הזה אין מידע חד-משמעי שמצביע על מה עלה בגורלו של רון, ולהיכן הוא בדיוק התגלגל מאז הפעם האחרונה שבה התקבלו אותות חיים מן השבי ".Return to Archive