mia2b.jpg (4487 bytes)

מעריב  3002
נובמבר 01

עוד לא נגמר

אילאיל שחר


עתידו של אסיר לבנוני אחד הוא שיכריע את גורל עסקת השבויים * חיזבאללה דורש לשחרר את מבצע הטבח בנהריה , אבל ראש הממשלה מבהיר: "זה לא עומד לדיון"

עסקת השבויים אמנם אושרה אתמול בממשלה, אך דרישתו של מזכ"ל חיזבאללה לשחרר את מבצע הטבח בנהריה עשויה לפוצץ אותה ברגע האחרון. ישראל עומדת על כך שסמיר קונטאר יישאר בכלא, וראש הממשלה הנחה את צוות המשא ומתן שלא לדון בשחרורו. "לא נקבל את התביעה של נסראללה ולא ניכנס למשא ומתן על שיחרור קונטאר", אמר שרון לשרים. שר החוץ סילבן שלום הדגיש גם הוא כי ישראל אינה מתכוונת לשחרר את קונטאר, המחבל הלבנוני שרצח בשנת 1979 את שלושת בני משפחת הרן ואת השוטר אליהו שחר ז"ל. "ראש הממשלה אמר ששחרורו אינו עומד על הפרק מאחר שהוא שותף לרצח ולא ניתן לסלוח לו. גם לישראל יש קווים אדומים", אמר אתמול השר שלום בפגישה עם סגן שר החוץ הפולני. שלשום בערב, עוד בטרם אושרה העסקה, אמר מזכ"ל החיזבאללה כי לא יבצע אותה אם קונטאר לא ישוחרר. "סמיר קונטאר נמצא במקום הראשון ברשימת האסירים הלבנונים", אמר השייח' חסן נסראללה. עד אתמול בלילה לאהגיב חיזבאללה על החלטת הממשלה. בפעם הראשונה זה שבוע נמנע מזכ"ל החיזבאללה מנאום פומבי, שאותו נשא בכל לילה בתום סעודת צום הרמדאן. המתאם מטעם ראש הממשלה לנושא השבויים והנעדרים, אלוף (מיל') אילן בירן אמר בישיבת הממשלה כי סירובה של ישראל לשחרורו של קונטאר, המחבל שרצח את בני משפחת הרן, עלול לגרום לכך שהחיזבאללה יסרב להוציא את העסקה אל הפועל. ואולם, בישיבה הושמעו גם הערכות הפוכות. "העסקה הזו טובה לנסראללה. היא מביאה לשחרור של אסירים מלבנון, מסוריה, ממרוקו, מסודן ומלוב, ואם הוא יוותר עליה עכשיו הוא יצטייר כמי שמטרפד אותה בשל סיבה פעוטה", אמר אתמול גורם מדיני בכיר."נסראללה דרש הרבה יותר"

בישיבת הממשלה נאמר לשרים כי אף פעם לא הובטח לחיזבאללה באופן מפורש שכל האסירים הלבנונים ישוחררו, אולם יתכן שהם הבינו שיוכלו לקבל את קונטאר במסגרת העסקה. "החיזבאללה דרש שכל האסירים הלבנונים ישוחררו, יחד עם עוד 1,500 אסירים , ושהחיזבאללה יוכל להחליט מיהם האסירים שישוחררו ללא זכות וטו של ישראל, אבל ישראל לא הסכימה לדרישות הללו", אמר גורם מדיני. גורמים מדיניים העריכו אתמול כי גם אם ייפתר המשבר, יחלפו מספר שבועות עד לביצוע עסקת השבויים. בהחלטת הממשלה נקבע כי בירן ימשיך במשא ומתן עד להשלמת הסכם מפורט, וכי בימים הקרובים תגובש רשימת 400 האסירים המיועדים לשחרור על ידי נציגי השב"כ, המוסד, צה"ל, המשטרה ומשרד המשפטים. הרשימה תאושר ע"י ועדה בראשות מנכ"ל משרד המשפטים אהרון אברמוביץ. עם זאת מסרו גורמים מדינים כי למעשה רשימת האסירים כבר גובשה, ועתה נותר לבחון אותה בפעם האחרונה ולוודא שלא "הסתננו" לתוכהשמות בעייתים או אסירים שהשב"כ או המשטרה מתנגדים לשחרורם. לאחר שתיבדק הרשימה פעם נוספת ייסע האלוף בירן לגרמניה ויגיש אותה למתווך הגרמני ארנסט אורלאו.

Return to Archive