mia2b.jpg (4487 bytes)

מעריב  3002
נובמבר 01

עוד ארוכה הדרך

עמיר רפפורט


מי שכבר תכנן להכין שלטי "ברוך הבא" חגיגיים לאלחנן טננבאום יכול לחכות. הדרך למימוש עסקת השבויים עם חיזבאללה עלולה להיות ארוכה מאוד. המצב מסובך עד כדי כך, שייתכן שהעסקה במתכונתה הנוכחית כלל לא תצא לפועל. הסיבה העיקרית לכך היא העובדה, שמדובר בעסקה בעייתית מאוד לישראל. מספיק להשוות את ההתלהבות שבה מצפים לעסקה בלבנון - לייסורים שעברו אתמול במשך שעות חברי הממשלה, עד שהרימו את ידיהם והצביעו בלב כבד "בעד".

כאשר ההבדלים בגישות כל כך תהומיים, ברור שלא מדובר בעסקה ששני הצדדים עומדים לצאת מרוצים ממנה.

צד אחד, הישראלי, מרגיש ברגע האחרון פרייאר, ואפשר להבין את התחושה הזאת אחרי שהשמועות לגבי המחיר שישראל תשלם התחלפו בעובדות (שחרור 400 פלשתינים, בנוסף לעשרות אסירים ממדינות אחרות). לעסקה עלולות להיות השלכות ביטחוניות חמורות ביותר שעליהן התריעו - אם כי במידת עוצמה ונחרצות שונה - המוסד והשב"כ. השרים שאישרו אתמול את ההעסקה מבינים שהיא בעייתית מאוד לישראל. אבל הם נקלעו לסיטואציה שלא איפשרה להם להגיע לתוצאה אחרת בהצבעה: על הפרק עמדה יוקרתם של ראש הממשלה, ושל המתווכים הגרמניים שכבר שמעו על הסכמה ישראלית עקרונית לשלם את המחיר הכבד. ומעל הכל ריחפה תחושת האחריות הכבדה לגבי גורלו של טננבאום. למרות תוצאות ההצבעה, ייתכן שבסופו של דבר דווקא עמדת השרים שהתנגדו לעסקה היא זאת שתנצח. שני מוקשיםיכולים להתברר כמוצא של ישראל מהעסקה הבעייתית. המוקש האחד הוא זכות הווטו, שניתנה בהחלטת הממשלה לשר הביטחון, שאול מופז. הוא יכול, בכל שלב, להשעות את ביצוע ההסכם "עד שייבחנו צעדים שעשויים לקדם את החזרתו של רון ארד". מופז מתייחס לזכות הווטו ברצינות, ולא ברור כמה זמן הוא ימשוך את "בחינת הצעדים" עד שיתן אור ירוק לביצוע העסקה. לא בכדי סיפר אתמול מופז בישיבת הממשלה, כי בעת שכיהן כרמטכ"ל הוא הציע שורה של צעדים - ככל הנראה חטיפות נוספות של גורמים שהשפיעו על גורלו של רון ארד לאחר נפילתו בשבי. עתה חוזרת הצעה זאת לסדר היום הביטחוני. מכשול נוסף שעלול להפיל את העסקה הוא התעקשות ישראל שלא לשחרר את רוצחם של בני משפחת הרן מנהריה, סמיר קונטאר, מול מחוייבות של מנהיג חיזבאללה, שייח' חסן נסראללה, לבני משפחת המחבל. קשה לראות כיצד מפרקים את המוקש הזה. דווקא הפרטים שעדיין לא עלו במו"מ בין ישראל לחיזבאללה, לגביהאופן שבו תבוצע בפועל החלפת השבויים, עשויים להיות הקלים ביותר לגישור. גם אחרי אישור הממשלה, לא ברור בוודאות אם ראש הממשלה אריאל שרון, הרוח החיה מאחורי העסקה (ביחד עם הרמטכ"ל יעלון), ימשיך לדבוק בה עד הסוף, או שיחפש נתיב נסיגה. עד עכשיו, שרון מותיר רושם כי הכוונה שלו היא ללכת עד הסוף. למרות שנכון לעכשיו נראה כי הדרך למימוש העסקה רחוקה, כל הגורמים המעורים בפרטי המו"מ והעסקה מעריכים, כי לבסוף, מתישהו, אחרי כל הקשיים והמכשולים שצצים ועוד יצוצו, היא תצא לפועל.



Return to Archive