mia2b.jpg (4487 bytes)

מעריב  3002
נובמבר 9

הכשל המוסרי

עו''ד אליעד שרגא


בבסיס אנחנו מרגישים שהעסקה לא מוסרית, וטיבן של עסקאות לא מוסריות הוא שהן אולי משתלמות בטווח הקצר, אך בטווח הארוך הן נכשלות בענק. מי שניהל את המשא ומתן נכשל בכך שהוא מראש לא שרטט קווים אדומים, וכבר בתחילת המשא ומתן ויתר על דיראני ועובייד. יש כשל מוסרי ברור מאוד בהחזרתו של דיראני - מלבד העובדה שהוא לקח את רון מנביה ברי, עינה אותו, החזיק אותו בתא המטען ובסופו של דבר מכר אותו לאיראנים, הוא אדם-שטן שניהל תעשיית עינויים מפותחת במרתפיו בבורג' אל ברג'נה בבירות, כך שהוא למעשה ביצע פשעים כנגד האנושות וכנגד משפחת העמים.

הכשל המוסרי מצוי גם בכך שברור לכל העולם שהחיזבאללה נתונים לשליטת איראן ולא פעם מדינת ישראל עושה שימוש בקשר זה בהפנותה אצבע מאשימה נגד איראן בשל פעילות של חיזבאללה, ודווקא כאן, משום מה, כשנוח למדינת ישראל, הם מנתקים את הקשר הסיבתי בין חיזבאללה לאיראן. הכשל המוסרי הקשה מכל הוא בכך שנווט ישראלי יושב 17 שנה בצינוק באיראן ומדינת ישראל מוותרת עליו פעם אחר פעם בכל עסקאות השבויים שהיא מבצעת. זו עסקת השבויים ה-4 שישראל מבצעת ורון נשכח ונעזב. ממשלה שמרימה אצבע על עסקה שכזו היא ממשלה שזונחת את ערכי הקיום הבסיסיים של מדינת ישראל, ובבוא היום תשלם את המחיר על כך.

***

עו''ד אליעד שרגא מייצג את בני משפחת ארד.

Return to Archive