mia2b.jpg (4487 bytes)

מעריב  3002
אוקטובר 32

שרון: המידע ייבדק כשהוא יחזור הביתה


ראש הממשלה ממשיך לתמוך בעסקה למרות הסערה הציבורית * על רון ארד אמר: אנחנו בעיצומו של מאמץ אדיר,

אריאל שרון לא נבהל מפירסום המידע אודות נפילתו בשבי של אלחנן טננבאום וממשיך לתמוך בעיסקת השבויים המתגבשת. "אני אביא את זה לממשלה, אני אדבר עם השרים ואסביר להם במה דברים אמורים", אומר שרון בשיחות סגורות.

ראש הממשלה מדגיש כי כל המידע בדבר הקשר של טננבאום לעיסקאות סמים אינו מבוסס. בשיחות סגורות אומר שרון כי מדובר במידע שהתקבל מ"ערבי ששמע אותו מערבי אחר" ולכן צריך להעמיד את הדברים במבחן. שרון מדגיש כי לו היה סבור שהמשך ההחזקה במוסטפא דיראני או בשייח' עובייד מועיל לאפשרות להגיע למידע בדבר גורלו של רון ארד, היה שוקל מחדש את העיסקה, אך המצב הפוך. בדיונים הסגורים ובשיחות הסגורות שמקיים ראש הממשלה הוא מדגיש כי כל שירותי המודיעין של ישראל )המוסד, אמ"ן והשב"כ( מאוחדים בדעה כי דיראני ועובייד מיצו את עצמם ואינם מהווים עוד מנוף מול איראן, המחזיקה במידע האמיתי.

לדברי שרון, ישראל נמצאת בעיצומו של מאמץ אדיר מימדים ורחב היקף בנושא רון ארד וכי קיים סיכוי שהמאמץ הזה ישא פירות בעתיד הקרוב. גם בכל הקשור לעיסקה הנוכחית ממשיכה ישראל לדרוש מהחיזבאללה מאמץ להגיע למידע בדבר הנווט הנעדר. שר ון מנחה באופן אישי את המאמצים הללו וגם את המו"מ מול החיזבאללה והנטל כולו מוטל על כתפיו. ראש הממשלה מציין כי כל המידע בעניינו של טננבאום ייבדק אם וכאשר הוא יחזור הביתה. ידברו איתו, אם יהיה צורך יחקרו אותו וכל הדברים ייבדקו, אבל אסור שהחיזבאללה יהיו "קבלני ענישה" של מדינת ישראל.

בינתיים, במערכת הפוליטית, סערו הרוחות בעקבות הפירסומים בכלי התקשורת על נסיבות החטיפה. "בעבר תמכתי עקרונית בעסקה, אבל אחרי שקראתי את כל החומר - חשכו עיני, ושיניתי את דעתי", סיפר ח"כ יובל שטייניץ, יו"ר ועדת חוץ ובטחון של הכנסת. שטייניץ אמר כי נסיבות נפילתו בשבי של טננבאום רלוונטיות מאד לשאלה האם ישראל צריכה לעשות מאמצים להחזירו הביתה ולשלם מחיר משמעותי כל כך עבורו.

"זאת ההחלטה הקשה ביותר שעלי לקבל מאז שאני שר, כמו אמא שצריכה להחליט מי מבין שני התאומים שלה יוצא להורג", אמר שר המשפטים יוסף )טומי( לפיד לאחר פגישתו עם בני משפחת טננבאום אתמול, ואחרי שנפגש לפני מספר ימים עם אחיו של רון ארד. "הנטייה שלי היא להצביע נגד", אמר אבל הסתייג וציין כי ההחלטה הסופית תתקבל אצלו רק סמוך להצבעה בממשלה. גם ח"כ גלעד ארדן )ליכוד(, יו"ר השדולה למען השבויים והנעדרים, חיזק את הסתייגותו מהעסקה ואמר כי יתנגד לה במתכונתה הנוכחית.

מול המתנגדים לעסקה נשמעו אתמול גם קולות רבים הקוראים לעשות את הנדרש לשחרר את טננבאום, למרות הנסיבות המפוקפקות בהן נחטף. "פדיון שבויים הוא מעל לכל. אילו במעשים של טננבאום היה משום בגידה מפורשת או מעבר לצד של אויב אז היה ניתן לטעון שאין מקום לשחררו, אולם למיטב ידיעתי אין עניין", אמר אתמול ח"כ רן כהן, שכיהן בעבר כחבר בוועדות המשנה לשרותים החשאיים

Return to Archive