mia2b.jpg (4487 bytes)

מעריב  3002
אוקטובר 9

דוח בצה"ל: נעדרי סולטן יעקב מתים

איתי אשר


כך פורסם אמש בערוץ 1 הדוח מעריך כי שלושת הנעדרים נהרגו בקרב נגד כוחות הקומנדו הסוריים * ייתכן שהשלושה יוכרזו בקרוב כ"חללים שמקום קבורתם לא נודע"

לאחר 12 שנות מסתורין, ייתכן שתעלומת העדרותם של שלושת נעדרי קרב סולטן יעקב קרובה לפתרון: מדוח חשאי שהוכן בצה"ל עולה כי השלושה אינם בחיים .

על-פי הפרסום אמש בערוץ 1, הדוח, שהונח בשבועות האחרונים על שולחנם של בכירים בצה"ל, אמור להוביל להחלטה כי הנעדים, זכריה באומל, יהודה כץ וצבי פלדמן, יוכרזו כ"חללי צה"ל שמקום קבורתם לא נודע".

הדוח שנחשף אמש, והוכן באישור הרמטכ"ל, רא"ל משה )בוגי( יעלון, נכתב בתום עבודת מטה מאומצת של צוות מיוחד. חברי הצוות בדקו בחודשים האחרונים ביסודיות את הפרשה וביצעו שיחזור מלא של הקרב שנערך בעשרה ביוני 2891 עם תחילת מבצע שלום הגליל, בין טנקים ישראליים לקומנדו סורי. במהלך עבודתם ביקשו חברי הצוות לבדוק מה הסיכוי שהשלושה הצליחו להיחלץ בחיים. הערכת הצוות היא, כי השלושה נהרגו במהלך הקרב.

על-פי ערוץ 1, הדוח נמצא כעת על שולחנם של הרמטכ"ל, ראש אמ"ן וראש אכ"א, ולאחר שייתנו את חוות דעתם על הדוח, הוא יועבר לידי הרב הראשי של צה"ל, תא"ל ישראל וייס. הרב הראשי יידרש לקבוע הלכתית, האם ניתן להכריז על השלושה "חללי צה"ל שמקום קבורתם לא נודע", כפי שנהג בעניינם של שלושת החיילים שנחטפו בהר דב. משמעות ההחלטה היא, כי משפחות שלושת החיילים, יוכלו לשבת שבעה על בניהם וצה"ל יתיחס אליהם כאל חללים.

גורמים המקורבים לנושא הדגישו, כי טרם התקבלה החלטה, אולם ההערכה בצה"ל היא שיהיה ניתן לקבוע כי לפחות שניים מהנעדרים נהרגו בקרב. על-פי הגורמים, "אילו התקיים תחקיר ממצה כזה בזמן אמת, ניתן היה לסיים את הפרשה הזאת מזמן ולחסוך צער רב מהמשפחות."

הצוות המיוחד שבדק את פרשת נעדרי סולטן יעקב הונחה רק לבדוק מה עלה בגורלם של השלושה ולא היכן הם נמצאים. יונה באומל, אביו של זכריה באומל אמר בתגובה לפרסום: "עד שהרב הצבאי הראשי לא יפסוק האם זכריה בחיים, אני לא מתכוון להתיחס לתוכן הדוח. יש לנו מקורות די טובים בדמשק שאומרים שזכריה בחיים. אני יודע שעד עכשיו לא באמת עשו מה שהיו צריכים. לפני עשר שנים קיבלנו חצי דיסקית מערפאת ואף אחד לא לחץ עליו כדי לוודא מאיפה באה הדיסקית".

Return to Archive