mia2b.jpg (4487 bytes)

מעריב  3002
אוקטובר 8

צה''ל: נעדרי סולטן יעקב - אינם בחיים

שירות מעריב


ערוץ 1: דוח חשאי שהוכן בצה''ל קובע ששלושת החיילים הם חללים שמקום קבורתם לא נודע

חיילי צה''ל הנעדרים מקרב סולטן יעקב אינם בחיים - כך קובע דוח חשאי של צה''ל שהוכן בהוראת הרמטכ''ל, רא''ל משה יעלון שעיקריו פורסמו בערוץ 1.

הדוח אמור להוביל להחלטה שהחיילים הנעדקים מסולטן יעקב - זכריה באומל, יהודה כץ וצביקה פלדמן - אינם בגדר נעדרים והם חללי צה''ל שמקום קבורתם לא נודע.

הדוח נכתב בתום עבודת מטה מאומצת, של צוות מיוחד שבדק בחודשים האחרונים את הפרשה וביצע שחזור מלא של הקרב ממנו לא שבו החיילים.

הדוח הועבר לעיונם של ראש אכ''א, האלוף גיל רגב, וראש אמ''ן, האלוך אהרון זאבי פרקש. לאחר שיתנו השניים את חוות דעתם, יועבר הדו''ח לרב הצבאי הראשי, תא''ל ישראל וייס. הרב יצטרך לקבוע האם ניתן להכריז על השלושה כחיילי צה''ל שמקום קבורתם לא נודע.

דוחה המסקנות

משמעות ההחלטה, אם תתקבל על ידי הרב הצבאי הראשי, היא שהמשפחות יוכלו לשבת שבעה על החיילים וצה''ל יתייחס אליהם כאל חללים.

גורמים המעורים בנושא הדגישו שעדיין לא התקבלה החלטה, אך ההערכה בצה''ל היא שניתן יהיה לקבוע שלפחות שניים מהחיילים נהרגו בקרב וייתכן שאף שלושתם.

לדברי אותם מקורות, אילו התקיים תחקיר כזה בזמן אמת ניתן היה לסיים את הפרשה מזמן ולחסוך צער רב מבני המשפחות.

יונה באומל, אביו הנעדר זכריה באומל, בערוץ 1, שהוא דוחה את מסקנות הדוח, שסותרות את המידע שבידיו. באומל סירב לומר מהו המידע בו הוא מחזיק.

ואולם לפני חודשיים אמר באומל שלמשפחה הגיע לאחרונה מידע, שלפיו בנם בחיים, מצבו ''סביר באופן יחסי'' והוא הועבר מסוריה ללבנון. הוא אמר שבכוונתו להיאבק ביישום מסקנת הדוח.

Return to Archive