mia2b.jpg (4487 bytes)

מעריב  3002
3 ספטמבר

ועדת בדיקה מעריכה: רון ארד עדיין בחיים

שירות מעריב


ערוץ 1: ועדת מיוחדת בחנה את המידע הנוגע לנווט הנעדר * קובעת: אין מידע הסותר את ההנחה שרון ארד חי

רון ארד עדיין בחיים - כך קובעת ועדת בדיקה בראשות השופט (בדימוס) אליהו וינוגרד. ערוץ 1 חשף הערב שב-22 במאי 2002 מינה הרמטכ''ל דאז שאול מופז את הוועדה בראשות השופט (בדימוס) וינוגרד.

הוועדה התבקשה ''לערוך בחינה מחודשת על בסיס כל המידע הקיים בקהילת המודיעין, כדי לגבש תמונת מודיעין שלמה לגבי גורלו של רון ארד''.

הוועדה הייתה ועדה חיצונית למערכת הביטחון ובנוסף לשופט וינוגרד כיהנו בה אורי נאמן והד''ר מאיר גלבוע. המטרה במינוי הוועדה הייתה שגורמים בלתי-תלויים, אשר אינם מעורבים רגשית או מקצועית בפרשת רון ארד, ייבדקו את החומר, לשם הסקת מסקנות אפשריות בדבר גורלו היום.

לפני כשלושה שבועות הגישה הוועדה את הדוח המסכם לרמטכ''ל הנוכחי רא''ל משה יעלון. הוועדה קובעת בדוח שאין שום נתון או מידע שיכולים לסתור את הנחת העבודה שרון ארד עדיין חי. הוועדה ממליצה בדוח לנקוט בשורת פעולות שיסייעו לפתרון התעלומה.

במערכת הביטחון מתקיימים בימים אלו דיונים על מסקנות הוועדה והמלצותיה. קשה לדעת אם הפעולות עליהן המליצה הוועדה יסייעו לברר מה עלה בגורלו של רון ארד.

השופט וינוגרד סירב להתייחס לדוח. גם משפחת ארד סירבה להגיב. מדובר צה''ל נמסר שהדוח נמצא בתהליך של בחינה וההערכה בקהיליית המודיעין.Return to Archive