mia2b.jpg (4487 bytes)

מעריב  3002
81 אוגוסט

היעלמות מסטורית

עמיר רפפורט


החיפושים החלו באיחור של יומיים

התותחנים שבו גיא חבר נעלם ב-71 באוגוסט 7991. הוא ירד ממגדל שמירה בבסיס שירת ברמת הגולן, ומאותו רגע כאילו בלעה אותו האדמה. ביום ההיעלמות קיבלו הוריו של גיא דיווח טלפוני כי בנם אינו בבסיס. בלילה הגיע מפקד הסוללה של גיא לבית ההורים בכוכב יאיר, ואמר להם: "גיא היה חייל מאוד חוצפן. הוא בטח נמצא עכשיו בכנרת ואוכל סטייק".

גיא היה חייל שעמד על שלו, והרבה להעלות סימני שאלה בנוגע לפקודות שניתנו לו. מפקדיו ברמת הגולן חשבו שגיא החליט לקחת לעצמו חופשה קצרה, ולכן החיפושים אחריו החלו באיחור קריטי של יומיים.

בני משפחת חבר אומרים כי החיפושים בצפון נעשו תחילה בעצלתיים, ורק בהמשך נסרקו קרקעיות האגמים והבארות ברמת הגולן, נבדקו התכתובות שנעשו מהמחשב האישי בביתו, נקראו הספרים שקרא וכיוצא באלה. במהלך החיפושים נבדקו אפילו ישיבות ברחבי הארץ, כדי לשלול את האפשרות שגיא חזר פתאום בתשובה והחליף את זהותו.

Return to Archive