mia2b.jpg (4487 bytes)

מעריב  2003
יולי 8

אלחנן טננבאום - 1,000 ימים בשבי

עמיר רפפורט


בני משפחתו של אלחנן טננבאום, הנמצא כמעט 1,000 ימים בשבי החיזבאללה, שלחו באחרונה מכתבלראש הממשלה שרון, המפציר בו לעשות הכל כדי להשיבו הביתה."כל יום נוסף שעובר עליו בתופת מסכן את חייו ומפחית את הסיכוי כי הוא ישוב אלינו", כתבה המשפחהלשרון, "חלון ההזדמנויות נפתח. אל תיתן לו להיסגר". טננבוים, אלוף- משנה במילואים, נחטף באוקטובר2000 ללבנון במהלך מסע עסקים באחת ממדינות ערב. ארגון החיזבאללה הודיע כי הוא מוחזק בידיו, אך לאאיפשר ליצור איתו קשר, בניגוד לאמנות בינלאומיות.

כשבוע לפני חטיפתו של טננבאום, נחטפו שלושתחיילי צה"ל - סמ"ר בני אברהם, סמ"ר עדי אביטן וסמ"ר עומר סוועאד - בשעת סיור על גבול לבנון.המשא ומתן לשחרור החטופים נקלע שוב ושוב למבוי סתום, אך אתמול קיבלובני המשפחות זיק של תקווה - העיתון הלבנוני א- ספיר המקורב לחיזבאללהולסוריה, דיווח על מגעים חשאיים בנושא המתנהלים בשבועות האחרונים,בתיווך של מתווכים בכירים. במערכת הביטחון בישראל לא אישרו את הפרסוםהלבנוני.בכנסת ייערך היום דיון מיוחד שיוקדש לשבויים ולנעדרים, בהשתתפות שרהביטחון שאול מופז, נציגי כל הסיעות ובני משפחות החטופים. היום גם יוכרזבכנסת על הקמת שדולה חדשה לקידום המאמצים להחזרתם של השבויים והנעדרים.

Return to Archive