mia2b.jpg (4487 bytes)

מעריב  3002
יולי 4

משפחות הנעדרים

מאת ג'קי חוגי, יוסי מזרחי והסוכנויות


"אני כבר איש מבוגר מאוד ואני רוצה לדעת מה עלה בגורלם של בני ושני החיילים האחרים", אמר אתמול יונה באומל, אביו של זכריה באומל, אחד משלושת נעדרי קרב סולטןיעקב.
צה"ל יצר אתמול קשר עם יונה באומל ועדכן אותו בדיווחי רדיו חיזבאללה שלפיהם נמצאו גופות של שלושה חיילים ישראלים בלבנון. "לפי דיווח ששמעתי, זו בכלל לוחמה פסיכולוגית", אמר באומל, "או שהם חיים או שהם מתים, אבל הלוואי שאסיים את חיי בידיעה כי בני הובא לקבר ישראל". כעת ממתין באומל למידע נוסף שיגיע אליו מצה"ל.

פרחיה כץ, אחותו של יהודה כץ, מנעדרי סולטןיעקב, שמעה גם היא על דיווחי חיזבאללה, "נראה לנו שיש קשר בין פרסום הידיעה הזו לבין הידיעות על שחרור אסירים פלשתינים", אמרה כץ, "וכנראה שחיזבאללה מנסה להוציא מישראל את אנשיו העצורים".

בעמותת השבויים והנעדרים בודקים גם הם את הידיעות. "אם אכן יש ממש במידע, אז צריך לכלול את כל הנושא של השבויים והנעדרים יחדיו", אמר דניאל גריסרו, "כולל הנושא של רון ארד ושל שלושת החיילים החטופים".

Return to Archive