mia2b.jpg (4487 bytes)

5/4/2001   www.ynet.co.il

"כל רגע אנו מייחלים שיהא זה האחרון לפני שובך"

קרן טננבאום, בתו של איש העסקים השבוי בידי חיזבאללה מזה חצי שנה, כותבת לאביה על ליל הסדר שיעבור על המשפחה בלעדיו ומתפללת: "אנו זועקים אך איננו מבקשים את האותות, לא את המופתים ולא את הזרוע הנטויה. לו תהא זו יד פשוטה אשר תשיבך, כל אדם באשר הוא אדם, דיינו
פליקס פריש

בני משפחתו של אלחנן טננבאום, איש העסקים השבוי בידי החיזבאללה, מתכוננים לערוך את ליל הסדר הראשון ללא אב המשפחה, וללא כל ידיעה על גורלו.

טננבאום נחטף בחודש אוקטובר, לפני כשישה חודשים, והוא מוחזק על ידי החיזבאללה. לאחרונה קיימו בני המשפחה פגישות היכרות עם ראש הממשלה אריאל שרון ועם שר הביטחון, בנימין בן אליעזר. קרן טננבאום, בת 26, עובדת בחברת היי טק, היא בתו הבכורה של אלחנן טננבאום. לרגל חג הפסח הראשון ללא אביה, היא כתבה לו מכתב, שיישלח באמצעות משרד החוץ והצלב האדום ללבנון, במטרה להעבירו לטננבאום. עד עתה לא הצליחו גורמים בישראל, כמו גם בני משפחות החטופים, ליצור קשר עם החטופים הישראלים.

ynet מביא את המכתב:

אבא,

חצי שנה חלפה, ובה ימי חג וימי חול, ימי אבל לאומי וימים של תקווה, ימי ברק וימי שרון, ועוד יום, ועוד יום, ועוד, ועוד. וכל חג, וכל יום, וכל רגע, אנו זועקים ומייחלים, שיהא זה האחרון לפני שובך.

והימים כעת ימי פסח, ובארץ מעגל האימה של חד גדיא מתרחב והולך. ואצלנו, סדר ראשון בלעדיך. סדר ראשון לאחר 26 לילות סדר שלנו ביחד. 26 שנים, שבהן היה נדמה, כי אין דבר יציב ובטוח יותר מליל הסדר. היה נדמה, כי בתוך כל השינויים שעברו על כולנו במהלך השנים, על דבר אחד נוכל לסמוך בוודאות: שבליל הסדר נשב כולנו – אתה , אורי, אמא , אסתר, אני וכל שאר המשפחה, ובניהולך הדקדקני, ההומוריסטי ומלא הקדושה, נקרא את ההגדה.

ובכל שנה בירכנו על החופש שניתן לנו, אך טעינו בלוקחנו אותו כמובן מאליו, בחושבנו שהוא שלנו לעד. השנה לא נברך ולא נחגוג. נשוב לברך על החירות רק כאשר היא ואתה תשובו לשכון בשולחננו.

"ונצעק אל ה' אלוהינו", אומרת ההגדה, "וישמע ה' את קולנו. ויוציאנו ה' ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורא גדול ובאותו ובמופתים. לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף ולא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו".

ואנו זועקים, אך איננו מבקשים לא את האותות, לא את המופתים, לא את הזרוע הנטויה, לא את היד החזקה, ולא את הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו.

ולו תהא זו יד פשוטה אשר תשיבך, ולו יהא זה ראש ממשלה, שליח, מתווך, או כל אדם באשר הוא אדם, דיינו.

איתך היום ובכל שאר הימים,

קרן

Return to Archive