mia2b.jpg (4487 bytes)

3/5/00 - מעריב

 

ראש אגף איתור נעדרים ביקרה בחשאי בירדן

 

נפגשה עם קציני הפתח שטענו שבידם מידע על נעדרי קרב סולטן יעקוב

                  

                  

 

ראש אגף איתור נעדרים בצה"ל, סגן-אלוף צילה נוימן, נסעה שלשום בלילה לירדן באופן

חשאי ושבה אתמול בצהריים לישראל.

 

סגן-אלוף נוימן נפגשה עם קציני הפתח שהתראיינו לעיתונים הערביים א-סינארה וכול אל

ערב, שטענו כי בידם מידע על גורלם של זכריה באומל, יהודה כץ וצבי פלדמן, הנעדרים

מאז קרב סולטן יעקוב במלחמת לבנון.

 

אמש סירבו בצה"ל למסור פרטים נוספים, אך הבוקר תדווח נוימן על פגישותיה לראש אגף

כוח-אדם בצה"ל, אלוף יהודה שגב. עדכון יימסר גם לשלוש המשפחות.

 

יואב לימור, איתן רבין וסעיד

                    באדראן

 

 

3.5.00

Return to Archive