21 יוני, 2004

 

בג"ץ תומך בעתירת המשפחה של הנעדרים:

צה"ל אינו מורשה להכריז על

נעדרי סולטן יעקוב כחללים

 

 

"הם התעלמו מדוחו"ת בצורה לא מקובלת, כולל עדי ראייה, שהצהירו כי הנעדרים היו בין החיים. הדו"ח הוא דוגמא נוקבת של הליקוי במסקנות ה"ורטיאוליות" המבוססות על אבחנת מחשב. הכרזת חיילים כחללים על בסיס זה הוא דבר בלתי מוסרי ומטעה." (יונה באומל – אבא של נעדר סולטן יעקוב זכריה באומל)

 

בג"ץ תמך היום בעתירה שהוגשה ע"י משפחת החייל הנעדר, יהודה כץ. כץ נעדר ביחד עם זכריה באומל וצבי פלדמן משנת 1982, בקרב נגד יחידות סוריות ופלשתניות ליד הכפר הלבבוני סולטן יעקוב. בית המשפט האריך את צו-המניעה לתקופה של שישה חודשים  על הכרזת צה"ל על החיילים כחללים. כמו כן, בית המשפט ציווה על צה"ל להגיע להסדר עם המשפחות בפרשה זאת.

 

ועדה של צה"ל בחנה מחדש במהלך השנה האחרונה את פרשת סולטן יעקוב והגיעה למסקנה שהנעדרים יוכרזו כ"חללים שמקום קבורתם אינו ידוע". ראש אכ"א בצה"ל, האלוף גיל רגב, קיבל את מסקנות הועדה והעביר את הדו"ח לרב הראשי של צה"ל, תת-אלוף, ישראל וויס, שהסכים עם האבחנה של הועדה.

 

עיתון "הארץ" דיווח כי ע"פ העתירה וויס התייעץ עם הרבנים הראשיים לשעבר עובדיה יוסף, אברהם שפירא, מורדכי אליהו, וכן הרב הראשי, שלמה עמר, וכולם אישרו את החלטתו של וויס. משפחת כץ טוענת שהוצגו לרבנים רק הוכחות חלקיות אך לא ראו "הוכחות אשר ביידי הצבא שסותרות את המסקנה שיהודה אינו בין החיים". הרב הראשי לשעבר אליהו חזר בו מתמיכתו בוויס בעקבות העתירה, וכן רבנים נוספים הביעו הסתייגויות.  האלוף במילואים, מתן וילנאי ויהודה שגב, אשר שירתו כראשי אכ"א, הגישו תצהירים התומכים בעמדת משפחת כץ. במהלך השנים נמצאו עידויות המעידים שאכן קיימת אפשרות שכמה מנעדרי סולטן יעקוב נמצאים בחיים.

 

"ניתן להבין שאחרי 22 שנים של אי-יכולת לפתור תעלומה זו, ראש אכ"א האלוף גיל רגב  ירצה לנקות את שולחנו לפני פרישתו. להכריז חיילים חיים כמתים היא לא הדרך הנכונה. צה"ל עשה עוול חמור לחיילים ולמשפחותהם. אסור שדבר זה יחזור על עצמו" (יונה באומל – אבא של נעדר סולטן יעקוב זכריה באומל).